loading
Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) - Ziua Națională a Constructorului

FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC)

FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) este o organizație patronală fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, înființată conform Legii patronatelor nr 356/ 2001.
FPSC are ca scop asigurarea reprezentării unitare a societăților din construcții, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și rolului lor în societate.
FPSC este constituită din 5 patronate din domeniul construcțiilor:
  • Patronatul Societatilor din Constructii - PSC
  • Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta - PPTT
  • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice - UNRMI
  • Asociația Română a Distribuitorilor de Metale – ARDIMET
  • Patronatul Drumarilor din Romania
FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC)
- este organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate Construcții Civile și Industriale în România începând cu octombrie 2015

- este membră UGIR din anul 2007

- este semnatară a ACORDULUI semnat cu Guvernul României prin care “sectorul construcții este declarat sector prioritar, de importanță națională pentru economia românească pe următorii 10 ani, începând cu 01.01.2019”

- din 2007 reprezinta UGIR pentr sectorul construcții în comisiile de dialog social la nivel de ministere, unele prefecturi, autorități locale.

- este inițiatorul și susținătorul alături de un grup de parlamentari a Legii 350/2018 prin care ziua de 14 septembrie este declarată Ziua Națională a Constructorului.

- este partenerul social al Federației Generale a Sindicatelor în Casa Socială a Constructorilor.