Lege 350/2018 din 27/12/2018

Lege 350/2018 din 27/12/2018

lege01

Decret nr. 1299/2018

Legea nr. 350/2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03/01/2019

Actul a intrat in vigoare la data de 06 ianuarie 2019

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se declară ziua de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului.
Art. 2. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi zilei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE P

REŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


 

Decret nr. 1299/2018 din 27/12/2018lege02

Decretul nr. 1299/2018 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului

Publicat in MOF nr. 2 - 03/01/2019


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03/01/2019

Actul a intrat în vigoare la data de 03 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureşti, 27 decembrie 2018.
Nr. 1.299.

Contact

+4021 317 89 02
+4074 706 11 70
office@casoc.ro
Str. Episcopul Timus nr. 25, Bucuresti, sector 1, 011611 Romania